Služby

Rekonštrukcie objektov – komerčné priestory, byty , RD

Výroba hotových výrobkov z betónu

Výstavba RD nakľúč

Projektová a rozpočtová činnosť