Kontakt

FESTBETON SLOVAKIA s.r.o.
Svätourbanská 10 , 949 01 Nitra 
IČO: 50 181 696 
DIČ:2120213469 
Č.účtu: SK4209000000005113727794 - Slovenská sporiteľňa

Marián Malec - konateľ
mobil: +421 944 602 002 
email: marian.malec@gmail.com


Marián Vaňo –konateľ
Mobil: +421 948 486 020
e-mail: festbetonslovakia@gmail.com


účtovné oddelenie
Mobil: +421 948 885 746

e-mail: festbetonslovakia@gmail.com

 

 obchodné oddelenie - /OBJEDNÁVKY, KONZULTÁCIE – INFORMÁCIE, OTÁZKY /

Mobil: 0948 330 390

e-mail: festbetonslovakia@gmail.com

 

FESTBETON CZECH s.r.o.

Rybná 716/24 , 110 00 Praha

IČ: 243 13 114

IČ DPH: CZ24313114

Č. účtu: SK2309000000005146580290 – Slovenská sporiteľňa

 

Marián Malec- jednateľ

Mobil: + 421 944 602 002

e-mail: marian.malec@gmail.com

e-mail:festbetonczech@gmail.com