Holodom - hrubá stavba

Hrubá stavba – holodom

Naša spoločnosť FESTBETON SLOVAKIA s.r.o. /pre SR/ a dcérska spoločnosť FESTBETON CZECH s.r.o. /pre ČR/ realizuje výstavbu najmä RD a objektov do štádia hrubej stavby a holodomu, pretože klient si môže v samostatnej finančnej réžii zvoliť materiály, ktoré mu budú najviac vyhovovať do štádia stavby na kľúč a niektoré veci si vie aj formou svojpomoci realizovať ďalej sám, no vieme poskytnúť klientovu výstavbu zvoleného objektu – stavby do štádia stavby na kľúč..

Fázy hrubej výstavby obsahuje: 
Zemné výkopové práce.
Osadenie prípojky inžinierskych sietí a vodorovné rozvody v základoch.
Základová škára + základová doska.
Zvislé nosné konštrukcie (obvodové steny a nosné múry).
Vodorovné nosné konštrukcie – stropy.
Vnútorné steny, vrátane prekladov a vencov.
Strešná konštrukcia – krov, atika, komín, priestupy, strešná krytina.
Izolácie vodorovných a zvislých konštrukcií.
Výplne stavebných otvorov – okná, vstupné a balkónové dvere (subdodávka alebo po dohode s klientom).
Ku každému klientovi pristupujeme individuálnym prístupom v rámci nacenenia jednotlivých stavebných prác a materiálov, ktoré si môže sám vybrať, naceniť , aj dodať.

 

Na základe v spolupráci s klientom tak vieme zabezpečiť spokojnosť Našich klientov- zákaznikom.