Betónový základ

Betónové základy - kalkulácia

ZÁKLADOVÁ DOSKA

 • určenie výšky základovej dosky podľa geometrického plánu (za prítomnosti majiteľa)
 • úprava terénu (stiahnutie ornice)
 • výkop obvodových a stredových (nosných) pásov – budúceho obvodu a budúcich nosných priečok
 • výsyp štrkového lôžka do pripravených pásov (podľa projektovej dokumentácie)
 • betonáž základov do určenej výšky terénu
 • osadenie debniacich tvárnic (betónové tvárnice podľa projektovej dokumentácie) , zaliatie betónom (podľa projektovej dokumentácie)
 • položenie vnútornej kanalizácie, prípojky na vodu a elektrinu, plyn , iné chráničky
 • násyp štrku a spevnenie vnútra základov – žabovanie 
 • uloženie montáž kari siete (podľa projektovej dokumentácie
 • betonáž vrchnej základovej dosky – garantujeme max. výškový rozdiel do +- 1 cm na celej ploche základovej dosky

Čo je v cene?

 • Určenie výšky základovej dosky (za prítomnosti majiteľa).
 • Vápnovanie vytýčených obvodových základových pásov, vytýčenie vnútorných základových pásov (pokiaľ nie sú vytýčené).
 • Asistencia pri výkopoch. Dočisťovanie výkopov. Traktorbáger, resp. minibáger si klient zabezpečuje sám.
 • Uloženie štrkového lôžka ak sa nachádza v projekte a jeho zhutnenie (na základe projektovej dokumentácie a požiadaviek zákazníka) .
 • Uloženie elektropásoviny (elektroguľatiny a uzemnenie pre bleskozvody)
 • Osadenie chráničiek na vodu, elektrinu a kanalizáciu do základových pásov + iné chráničky podľa projektovej dokumentácie).
 • Fixácia výšky základových pásov
 • Asistencia pri betonáži a vyrovnanie základových pásov
 • Osadenie železa (roxoru) do základových pásov 
 • Osadenie tvárnic a železa (roxoru) do tvárnic (podľa projektovej dokumentácie) a ich poviazanie
 • Asistencia pri betonáži tvárnic (betónovanie za pomoci betón pumpy)
 • Zhutnenie zeminy vo vnútri základov
 • Uloženie kanalizácie v základoch
 • Zašalovanie základov
 • Rozvoz makadamu po základoch a jeho zhutnenie (žabovanie)
 • Osadenie a poviazanie kari sietí na deku – základová doska
 • Asistencia pri betonáži základovej dosky (garancia výškového rozdielu do +-1 cm na celej ploche základov!, garancia rozmerov základov +- 1 cm, garancia uhlopriečok základov +- 2 cm)
 • Odšalovanie základov

 

CENA prác , pri dodaní materiálu a strojov klientom, predstavuje cenu  25 eur , za m2 plochy zo základov betónovej platne ( cena je platná , pri zabezpečení mechanizácie  a potrebného materiálu majiteľom – stavebníkom, do výšky v terénu vo výške 50 cm od ,,zeme“ ) . Cena sa môže meniť v dôsledku cestovných nákladov mimo mesta Nitry  a z dôvodu iných zabezpečovacích prác, ktoré si klient požaduje.